Rostar Eduflex Webmodules (1.9.3.5)

Eduflex Schedule

EduFlex Help

Inschrijven op modules via het web

De nieuwe functionaliteit in EduFlex maakt het mogelijk om via het web in te schrijven op vooraf geplande modules in een "vitrinerooster", in te schrijven op nog niet geplande modules die bij voldoende inschrijvingen gepland kunnen worden en twee-fase inschrijving zonder restricties te doen.

Via het web kunnen studenten zich inschrijven op de modules die zij kunnen volgen. Alleen de modules waarvoor zij in aanmerking komen, en die zijn aangemerkt door de planner als mogelijk om op in te schrijven, kunnen geselecteerd worden.

Het kiezen van modules is in twee fasen te onderscheiden:
· Fase 1: Een student kan zich inschrijven op elke module die hij of zij wil volgen. Er wordt niet gelet op het minimum- of maximumaantal inschrijvingen.
· Fase 2: Nadat de docent of studiecoördinator een inventarisatie heeft gemaakt van de gekozen modules en eventueel wijzigingen heeft aangebracht, kan fase 2 plaatsvinden. Een student kan dan geen modules meer kiezen waaraan al voldoende studenten zijn gekoppeld.

Voordat de student een module kiest, kan hij of zij het rooster van de module alvast raadplegen. Daarnaast is het mogelijk het studentrooster te genereren op basis van de modules die een student tot dan toe gekozen heeft in combinatie met het studentrooster zoals dat is vastgelegd in EduFlex. Daarmee kan de student controleren of er uren overlappen waardoor bepaalde keuzes niet meer mogelijk zijn.

De planner of studiecoordinator bepaalt vervolgens welke studenten worden toegelaten tot de modules. Elke student kan op elk moment de status van de modules bekijken die hij of zij gekozen heeft.

Zolang de module nog in de aanvraagfase zit, kan de student de module nog verwijderen. Wanneer deze eenmaal is toegewezen, is dat niet meer mogelijk.

Lokaal reservering via het web

De nieuwe functionaliteit in EduFlex maakt het mogelijk om via het web lokalen te reserveren op basis van beschikbaarheid, faciliteiten, locatie en datum.

Studenten, docenten en externe partijen kunnen lokalen reserveren. Zij krijgen een duidelijk overzicht van alle te reserveren lokalen met de tijdvakken waarop deze gereserveerd kunnen worden. Bij de keuze van het juiste lokaal kan de betreffende persoon filteren en selecteren op basis van datum, locatie, capaciteit en faciliteiten. De student of docent ontvangt een e-mail bevestiging van de gereserveerde lokalen en heeft de mogelijkheid de reservering weer in te trekken.

De planner kan de lokalen die gereserveerd kunnen worden, vrijgeven voor een bepaalde periode. Een vrijgegeven lokaal kan alleen gereserveerd worden voor tijden waarop er nog geen lessen zijn ingepland. Daarnaast kan de planner een lokaal voorzien van een extra code waardoor reserveren op dat tijdstip niet mogelijk is, maar inroosteren voor de planner wel.

Het lokaalrooster toont de uren dat een lokaal gereserveerd is. Het rooster heeft een dialoog dat reserveringsinformatie toont. Het is tenslotte ook mogelijk het reserveren van lokalen voor externe partijen te blokkeren.